Argès is de specialist op het gebied van re-integratie trajecten!

 

Arbodienst

Als arbodienst(verlener) of bedrijfsarts, heeft de zorg op u genomen om voor werkgevers het verzuim adequaat te begeleiden. Re-integratie tweede spoor komt voor als er geen mogelijkheid wordt gezien om de medewerker binnen zijn eigen bedrijf opnieuw te plaatsen.

Bij het kiezen cq doorverwijzen van een re-integratiebedrijf is het essentieel om te kiezen voor een re-integratiebedrijf dat is gespecialiseerd in tweede spoor trajecten. Want het re-integreren van iemand met beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek is complexer dan bijvoorbeeld het re-integreren van landurige werklozen. Arges is op het gebied van re-integratie de specialist.

Track & trace

Arges is in staat om de betrokken arboprofessionals periodiek op de hoogte te houden van de stappen die zijn genomen in het re-integratietraject. Mogelijk kan u (na goedkeuring werknemer) ook toegang krijgen tot het digitale re-integratiedossier. Onze werkwijze is ontwikkeld om de opdrachtgever, werkgever, werknemer, arbodienst(verlener) nauw te betrekken bij het re-integratietraject. Belanghebbenden hebben dankzij het online systeem op elk moment van de dag online toegang tot het dossier. Zo kunt u altijd de voortgang monitoren.