Argès is de specialist op het gebied van re-integratie trajecten!

 

Verzekeraars

Als verzekeraar heeft u vanzelfsprekend als doel om de schadelast te beperken. Wij helpen u daarbij door het inzetten van adequatie re-integratietrajecten waardoor we uw verzekerden weer duurzaam aan het werk te helpen. Wij hebben al jaren lange ervaring met verzekeraars. 

Track & trace

Onze werkwijze is ontwikkeld om de opdrachtgever, werkgever, werknemer, arbodienst(verlener) nauw te betrekken bij het re-integratietraject. Belanghebbenden hebben dankzij het online systeem op elk moment van de dag online toegang tot het dossier.