Argès is de specialist op het gebied van re-integratie trajecten!

 

Werkgever

 

Ziekteverzuim is binnen iedere onderneming een bekend begrip. Ziekteverzuimbeleid en re-integratie zijn onderwerpen die inmiddels bij elke organisatie een belangrijke plek hebben gekregen binnen het algehele bedrijfsbeleid.

Door de diverse wetswijzigingen en wetsvoorstellen in de afgelopen jaren wordt duidelijk zichtbaar dat de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ziekte meer en meer bij de werkgever komt te liggen. Re-integratie van zieke werknemers is nauwelijks een overheidsaangelegenheid meer. U als werkgever krijgt deze taak meer en meer in handen.

Argès ondersteunt in belangrijke mate haar klanten bij de uitvoering van de re-integratietaken. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor de externe re-integratietaken bij Argès neer leggen. Ook wordt Argès met regelmaat gevraagd diensten te leveren op het gebied onderzoek naar interne herplaatsing mogelijkheden, outplacement en meer. Dit alles met de bedoeling de kosten van verzuim cq personeelslasten terug te dringen in een omgeving van goed werkgeverschap. Argès zal steeds met u op zoek gaan naar de balans tussen empathie en zakelijkheid. 

 

 

Track & trace

Onze werkwijze is ontwikkeld om de opdrachtgever, werkgever, werknemer, arbodienst(verlener) nauw te betrekken bij het re-integratietraject. Belanghebbenden hebben dankzij het online systeem op elk moment van de dag online toegang tot het dossier. Zo kunt u alle activiteiten volgen!