Argès is de specialist op het gebied van re-integratie trajecten!

 

Haalbaarheidsonderzoek - Toets haalbaarheid 2e spoor traject

Is er twijfel of het inzetten van een 2e spoortraject haalbaar is, dan kan u eerst een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren. Het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om voorafgaand aan een 2e spoor re-integratietraject te bepalen of de inzet hiervan haalbaar en realistisch is gezien. Een haalbaarheidsonderzoek wordt meestal aangevraagd als de kans op werk op de reguliere arbeidsmarkt erg klein zijn. De inzet van een duur re-integratietraject is dan niet opportuun. 
 
Een haalbaarheidsonderzoek is een momentopname van de kansen van de kandidaat op de arbeidsmarkt. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek gaanwe uit gegaan van de functionele mogelijkheden zoals die zijn geduid in het arbeidsdeskundig onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van een persoonlijk gesprek en diverse tests. Aan de hand hiervan wordt een uitgebreid rapport opgesteld met hierin uiteengezet onze bevindingen, de kansen op de arbeidsmarkt en de haalbaarheid van de inzet van een 2e spoor re-integratietraject. Daarnaast wordt er een advies gegeven over eventueel te nemen vervolgstappen. Het rapport kan gebruikt worden bij de aanvraag van een deskundigenoordeel bij het UWV.
 
Wilt u meer weten over dit onderwerp. bel ons en wij helpen u graag verder.