Argès is de specialist op het gebied van re-integratie trajecten!

 

Outplacement

Als de functies binnen uw organisatie niet (meer) aansluiten bij uw medewerkers of als het personeelsbestand moet krimpen, is outplacement een belangrijk traject. U wilt toch de zekerheid dat uw medewerkers ook straks goed terechtkomen. Argès verzorgt voor u het gehele traject. Dat is een zorg minder.

Individueel
Argès kan uw medewerker begeleiden naar ander werk via een individuele aanpak. Persoonlijke trainingen, aanscherpen sollicitatievaardigheden, oriëntatie op de arbeidsmarkt, jobhunting en nazorg kunnen worden ingezet.
Deze individuele aanpak is een optie als uw medewerker niet meer op de juiste plek zit, niet kan doorstromen of niet mag doorstromen. Of bijvoorbeeld in het geval van een arbeidsconflict.

Collectief
Ingrijpende veranderingen als reorganisatie, fusie of afslanken kunnen leiden tot collectief outplacement. Argès kan uw complete outplacementtrajecten uit handen nemen. Bij de collectieve aanpak stelt Argès een projectleider aan die aanspreekpunt is voor zowel uw organisatie als de coaches en arbeidsdeskundigen.

Een collectief outplacementtraject begint met een collectieve voorlichting over de dienstverlening aan medewerkers. Voor elke medewerker wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Hoofdpunten hierin zijn oriëntatie, training en nazorg.

Mobiliteit
Op het brede terrein van door- en uitstroom biedt Argès bedrijven gericht advies. Bijvoorbeeld om competentiemanagement in te voeren, cultuurverandering tot stand te brengen of een mobiliteitscentrum op te zetten. Daarnaast ondersteunen we bij de door- en uitstroom (outplacement) van werknemers voor die bedrijven die dit zelf niet kunnen uitvoeren.