Uitvoering 3e spoor traject

Bij het vaststellen van de uitkering en het afgeven van de beschikking is de eerste stap naar duidelijkheid gezet. We beginnen daarom met het controleren van deze beschikking en het bespreken van de consequenties voor werknemer en werkgever.
Vervolgens wordt er opnieuw een plan van aanpak opgesteld, maar nu  met inzicht in de schadelast, het arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit. Het plan van aanpak is gericht op het optimaliseren van de benutbare mogelijkheden van de werknemer, bijvoorbeeld door de inzet van assesments.  Indien nodig schakelen we naast de inzet van onze eigen re-integratiebemiddelaars ook een specialist uit ons netwerk in, zoals een psycholoog, budgetcoach, fysiotherapeut of lifecoach.

In het plan van aanpak wordt de Wet Verbetering Poortwachter periode (1e en 2e spoor) geëvalueerd en  opnieuw bepaald welke kansen er zijn op de arbeidsmarkt.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.