Arbeidsdeskundig rapport

Vanuit de onafhankelijke rol als arbeidsdeskundige spreken onze adviseurs met werkgever en werknemer. Als het nodig is wordt er een werkplekonderzoek verricht. Met de verkregen informatie en de FML-lijst (Functionele Mogelijkheden Lijst) dat door de bedrijfsarts is opgesteld, onderzoeken de arbeidsdeskundig adviseurs of het werk nog geschikt is of eventueel passend te maken is. Daarnaast wordt er onderzocht of er andere mogelijkheden voor werk zijn bij de eigen werkgever of bij een eventuele andere werkgever, het re-integratie 2e spoor traject.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.