Re-integratie 1e spoor

In het re-integratie 1e spoor traject wordt er ingezet op terugkeer in het eigen of aangepast werk bij de huidige werkgever.

Er wordt gekeken of de werkplek of functie aan te passen is, of er andere werktijden kunnen worden toegepast of er sprake is van een gedeeltelijke werkhervatting.

Deze punten moeten duidelijk terugkomen in het Plan van Aanpak en de bijstelling hiervan. Hierin staat beschreven wat de mogelijkheden van de werknemer zijn.

Als het niet mogelijk is om terug te keren in het eigen werk bij de huidige werkgever dient er gekeken te worden buiten deze organisatie. Het zoeken van een nieuwe passende baan bij een andere werkgever gebeurt in het re-integratie traject 2e spoor. Het starten van re-integratie 1e spoor kan gelijktijdig met een 2e spoor traject worden ingezet.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.