Conclusie

Als de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat er geen of zeer marginale bemiddelingsmogelijkheden zijn op de reguliere arbeidsmarkt, wordt het advies gegeven een Deskundigen Oordeel aan te vragen bij het UWV, of er voldaan is aan de plicht voldoende re-integratie inspanningen te hebben geleverd. De re-integratieadviseurs van Arges | Mens & Werk kunnen u hierbij adviseren.

Is de uitkomst dat er wel arbeidsmogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt zijn dan kan alsnog een re-integratie 2e spoor traject worden doorgestart.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.