Re-integratie 3e spoor traject

Wanneer een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is, danĀ  volgt de WIA keuring bij het UWV.
Als het UWV van mening is dat de werknemer nog arbeidsmogelijkheden heeft, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De kosten voor de WGA uitkering worden gedragen door het UWV of de werkgever in geval deze eigen risicodrager is. Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk kan een traject worden gestart, een zogenoemd 3e spoor traject .

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.