Specialisme

Werkgever en werknemer hebben beiden de plicht om  een maximale inspanning te leveren voor het slagen van de re-integratie naar nieuw passend arbeid. Het begeleidien in het Re-integratie 2e spoor is een specialisme. Een traject moet aan alle regels voldoen die de wet verbetering Poortwachter stelt.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.