Re-integratie bemiddelaars

Een 2e spoor traject vraagt dus veel ervaring in het begeleiden van mensen in een complexe situatie. Werknemers die zijn uitgevallen verkeren in een kwetsbare en onzekere positie en hebben baat bij een persoonlijke en intensieve aanpak van de re-integratiebemiddelaar. Onze re-integratie bemiddelaars ondersteunen u als werkgever door te adviseren, rapporteren en een vertaalslag te maken van de complexe regelgeving naar uw situatie.

Wij navigeren u en uw werknemer door het gehele re-integratie 2e spoor traject.  De intensiteit van het traject, duur en de inzet van de werknemer is bepalend voor het uiteindelijke resultaat.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.